Κατηγορίες προϊόντων
Κατηγορίες

Οι πελάτες μας

Μετά  από 30 χρόνια λειτουργίας, στο ενεργό πελατολόγιο μας περιλαμβάνονται εταιρείες  
από όλους τους τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας  όπως: 
Βιομηχανίες, Μεταφορικές, Ναυτιλιακές, Τράπεζες, Δικηγορικές, Κατασκευαστικές,  Εμπορικές, 
Τηλεπικοινωνιών, Ασφαλιστικές, Συμβούλων Επιχειρήσεων, Νοσοκομεία Ιδιωτικά και Δημόσια,
Οργανισμοί στενού και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.